Heli Jutila

FT Heli Jutila työskentelee Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtajan tehtävässä vastaten johtamisesta, mutta myös osallistuen laaja-alaisesti sekä tilaustutkimuksiin että hankkeisiin (esim. Ravinneratas, JÄSSI ja VETO-hankkeet). Toimintasisällöt ovat vesistö- ja luonnontutkimuksen ja yleisesti kestävän kehityksen alalla. 

Heli Jutila on äärimmäisen kiinnostunut ympäristöön ja luontoon liittyvistä asioista. Hän kaivaa vastauksen kysymyksiin kuin kysymyksiin. Halu tietää on vienyt Jutilan akateemiselle uralle. Heli Jutila on kasviekologi ja suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1989. Erittäin laaja-alaiseen perustutkintoon sekä jatko-opintoihin kuuluu useiden tieteenalojen mm. ympäristönsuojelun, maantieteen ja kasvatustieteen opintoja. Jutila väitteli kasvitieteen alalta vuonna 1999 ja valmistui filosofian tohtoriksi. Väitöskirja käsitteli Itämeren rantaniittyjen kasvillisuutta ja siemenvarastoa ja laidunnuksen vaikutusta siihen. Jutila on suorittanut ekologian opintoja myös mm. Louisianan yliopistossa. Hän valmistui kesällä 2008 Swansea Metropolitan Universitystä suoritettuaan MBA-tutkinnon, jonka lopputyön aiheena EUn hiilidioksidipäästökaupan vaikutus ja vaikuttavuus suomalaisten esimerkkien nojalla.

Heli Jutila on luonnosta monialaisesti kiinnostunut asiantuntija, jolla on kokemusta viranomaisroolista, opettamisesta, kansalaisjärjestötyöstä ja johtamisesta. Jutilalla on vankka kokemus kunnan ympäristönsuojelutehtävistä 28 vuoden ajalta. Hän on toiminut ympäristöasiantuntijana, ympäristösuunnittelijana ja ympäristötarkastajana Hämeenlinnan seudulla. Työtehtäviin ovat kuuluneet mm. vaikuttaminen kaavoihin ja lupiin luonto- ja ympäristönäkökohtien huomioimiseksi, ympäristön tilan seuranta, ympäristöaiheiset julkaisut (esim. Hämeenlinnan seudun luonto-oppaat), vesiensuojelu (perustyön lisäksi projekteja ja seurantajulkaisuja) ja ympäristöluvitus sekä -lupavalvonta. 

Työtehtävissään Heli Jutila on hyödyntänyt monipuolisesti koulutusta, osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Jutila on työskennellyt myös lukuisissa tutkimuslaitoksissa kuten RKTL, MTT, Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus, Lapin tutkimuslaitos ja SYKE. Suoritettuaan biologian ja maantieteen aineenopettajan tutkinnon Jutila on toiminut opettajana ala- ja yläasteella, ja opettanut yliopistossa, ammattikorkeakouluissa, opistoissa ja järjestöissä. Jutila on toiminut vierailevana tutkijana USAn Louisianan Lafayettessa sijaitsevassa kosteikkojen tutkimuslaitoksessa (USGS, NWRC) 1.4.2000–20.4.2001. Hän on julkaissut useita artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa, mutta toiminut aktiivisesti myös kotimaisella julkaisukentällä.

Heli Jutila on ollut mukana myös valtakunnallisessa asiantuntijatyössä mm. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (Kontula & Raunio toim. 2018), Suomen IPBES-luontopaneeli, luonnonsuojelurikoslainsäädäntö ja HELMI-ohjelman ohjausryhmä. Jutila tuntee maamme luontotyypit erinomaisesti, ja paras asiantuntemus on perinnebiotooppien ja putkilokasvien osalta. Jutila on tutkinut meren- ja sisävesien rantaniittyjen lisäksi muidenkin perinnebiotooppien, saariston, taajamien, harjujen, dyynien, kallioiden, metsien, soiden ja vesien lajistoa ja luontotyyppejä. 

Jutila on innostava opettaja ja kasvattaja. Opettajan tutkinnon osaaminen on tullut hyödynnettyä luontokerhoissa aikuisille ja lapsille sekä erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä ja luontoasiantuntijana toimimisessa. Kasvikerho Pulsatilla Hämeenlinnassa ja Tesma Satakunnassa ovat olleet Jutilan vetämiä harrastajien ryhmiä. Jutila on tehnyt yhteistyötä myös taiteilijoiden kanssa.

Takaisin