Prorigin Oy

Prorigin Oy on perustettu 2014 toimimaan kestävän kehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan puolesta. Yritys haluaa olla luotettava ja arvostettu suomalainen yritys, joka kouluttaa, valmentaa ja sparraa sekä kehittää erilaisia konsepteja konsultoimalla yrityksiä, organisaatioita, oppilaitoksia ja yhdistyksiä vastuullisesta toiminnasta.

Yrityksen ensisijaisena tavoitteena on ollut perustamisesta saakka kehittää erilaisia innovaatioita, joilla vahvistetaan toimintaa, jossa ympäristö, ihminen ja talous huomioidaan kaikessa tehtävässä päätöksenteossa ja toiminnassa. Proriginin tavoitteena on omalla toiminnalla luoda uutta ja edesauttaa yrityksiä synnyttämään vastuullista yritystoimintaa, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän, lisää ihmisten hyvinvointia ja on taloudellisesti kannattavaa.  

Kestävät arvot ovat auttaneet yritystä kasvattamaan toimintaa kannattavasti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Liiketoiminnan kehittäminen on tapahtunut pääosin tulorahoituksen kautta ja yritys on työllistänyt kokonaan yhden osakkaan, osittain kahta – ja myös useita kausityöntekijöitä sekä muita pienyrittäjiä ja ammattilaisia.  

Proriginin arvoina ovat:  

  1. Luonnon vaaliminen. Luonnon vaaliminen on erottamaton osa Proriginin liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa kestävän periaatteen ja ekologisuuden noudattamista kaikissa valinnoissa ollen toiminnan lähtökohtana. 
  2. Ihmisyyden ja osaamisen arvostaminen. Jokaisella ihmisellä on oikeus kokea itsensä arvokkaaksi, sillä katsomme, että talous ei voi mennä ihmisyyden ja ihmisen arvostamisen edelle. Arvostus, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat olennaista kaikessa Proriginin toiminnassa.  
  3. Vastuullisuus. Vastuullisuus on strateginen valinta. Proriginin tavoitteena on olla edelläkävijä ja yritys tekee töitä sen puolesta, että tuotteiden valmistuksessa ja palveluiden tarjonnassa huomioidaan ympäristö. Yrityksessä noudatetaan tiukkoja eettisiä periaatteita, hyvää liiketapaa ja lakisääteisiä vaatimuksia, eikä yrityksessä hyväksytä korruptiota. 

Panu Villanen

Panu Villanen on intohimoisesti tarkkaillut luontoa yli 50 vuotta meren pohjasta vuoriylänköihin.  

Ympäristövastuullisten oppimismenetelmien asiantuntija Panu Villanen on tutkijan luonteen omaava positiivinen vastuunkantaja, joka on tehnyt pitkän uran opettaen tiedettä popularisoimalla ja toimimalla yhdistyksissä ja säätiöissä niin asiantuntijana kuin innokkaana luontoharrastajana. Taitavana kokonaisuuksien yhdistelijänä hän löytää teorioille käytännön kosketuspintaa ja kykenee esittämään haastavatkin asiat ymmärrettävästi.  

Panu Villanen on ehtymättömän kiinnostunut luonnosta ja hänellä on palo luennoida luonnon ihmeistä, -suojelusta ja ympäristöaiheista. Villanen on tuttu näky erityisesti Kanta-Hämeen lintupaikoilla kiikarit ja kamera hyppysissä, joko vain havainnoimassa lintuja tai kuvaamassa niitä työstämiinsä luontoaiheisiin materiaaleihin.  Luennoinnin ja luontomateriaalien teon ohella Villanen kehitti oman menetelmän kierrätysmetallien valamiseksi ja on pitänyt useita taidenäyttelyitä, jotka kulkevat nimellä Valuvikoja

Vaikka Villanen on kiertänyt maapalloa sumuisista sademetsistä rutikuiville aavikoille, kavunnut vuorilla ja sukeltanut trooppisissa merissä, hänen suurin intohimonsa on suomalaisen lähiluonnon ja niissä arkipäiväisten eliölajien hämmästyttävien ominaisuuksien esilletuonti eri opetusmenetelmin ja erityisesti pelillisin keinoin. Viime vuosina Villanen on keskittynyt myös kehittämään lintuaiheisia pelejä koko kansan pelattavaksi. 

KM Panu Villanen on sekä luokan- että biologian aineenopettaja. Nykyään hän työskentelee Hämeenlinnan Lyseon koulun biologian, maantieteen ja terveystiedon opettajana. Villanen on opiskellut myös ympäristötieteitä sekä ympäristöjuridiikkaa. Yli 25 vuotta kestäneen opetustyönsä ohessa hän on toiminut myös rehtorina, pitänyt lukuisia luontoon liittyviä kursseja ja luentoja sekä tehnyt luontoaiheisia opetus/oppimismateriaaleja, erityisesti digitaalioppimismateriaalia. Villanen on tuttu ääni varsinkin Yle Hämeen radioaalloilla luontoaiheista keskusteltaessa.