Luontoakateemin tapa toimia

Uskomme, että globaalin ympäristömuutoksen ja alati kiihtyvän yhteiskunnan tuomissa haasteissa jokainen tarvitsee ymmärrettävää ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka voimme osaltamme huolehtia elinympäristöstämme ja toimia elinvoimaisen luonnon säilymisen puolesta. 

Pitkäaikaiseen luonnossa toimimisen kokemukseen pohjaten arvioimme, että joustavat palvelut myös verkon kautta toteutettuna saavat ihmiset kiinnostumaan luontoelämyksistä. Sähköinen palvelumme rakenne mahdollistaa palvelun läpi Suomeen.  

Palvelemme kokonaisvaltaisilla paketeilla myös opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme verkossa toimiva kasvollinen ja joustava toimisto, ja pystymme reagoimaan nopeastikin tarpeisiisi. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä! 

Olemme joustaviin sekä yksilöllisiin palveluihin kykenevä palveluiden tuottaja.