Jonna Viisainen

Jonna Viisainen on kiinnostunut laaja-alaisesti luonnosta ja graafisen suunnittelijan koulutuksen saaneena ja pitkään alalla työskennelleenä hän osaa kiinnittää huomion luonnossa moneen sellaiseen, joka jää helposti muilta huomioimatta – outo väri sienessä tai pienen pieni kotilo lehden alapinnalla. Luonnon havainnointi muodostui rakkaimmaksi harrastukseksi. Jonna yhdisti taiteellisuutensa, luontoilmiöiden havainnoinnin mm. kuvittaen lintu-aiheisia tauluja. Vaikka näin kului lapsuus ja nuoruus, nuori Jonna ei mieltänyt itseään luontoharrastajaksi.

Vakavammin Viisainen alkoi toimia luonnossa aikuisiällä littyessään paikalliseen lintutieteelliseen yhdistykseen (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys). Muutaman vuosikymmenen Viisainen on nauttinut etenkin kevätmuutonseurannasta eripuolella Suomea ja Baltian maita. Erityisesti petolintumuutto on hänen kiinnostuksen kohteenaan.

Vuosia lintuja tarkkaillen hän on huomannut muutoksen lintutilanteessa. Niinpä Viisainen painottaakin ennen kaikkea ihmisiä arvostamaan ympäröivää luontoa - lintujen olemassaololle merkittävää hyvinvoivaa ympäristöä, joka samalla on ihmisen hyvinvoinnin tae – ja haluaa välittää sanomaa tästä laajemminkin. Niinpä taitavana graafikkona, sosiaalisen median hallitsijana ja monipuolisena luonto-osaajana Jonna

Viisainen on tullut valituksi mm. kosteikkojen säilyttämiseen ja niiden ennallistamiseen keskittyvän Lokkisaari ry:n hallituksen jäseneksi ja Sääksisäätiön sääksi- ja tiedotusryhmien jäseneksi sekä lisäksi Viisaisella on myös paljon eriyistehtäviä BirdLife Kanta-Hämeessä (KHLY ry). Hän on mm. ollut hallituksen jäsen ja linnustonsuojeluvastaava ollen nykyään mukana tiedotusryhmässä.

Lintujen tarkkailun myötä Viisaisen kiinnostus kohdistui myös yhä enemmän muihin eliölajeihin, mm. hyönteisiin, erityisesti perhosiin. Jonna Viisaisen tie vei tällöin paikallisen hyönteiskerho Cupidon toimintaan mukaan. Aktiivisena Cupidolaisena nälkä hyönteisiin kasvoi entisestään osallistumalla Perhostutkijoiden perhosleireille ja sitten kuusijalkaiset veivät Viisaisen mukanaan hyönteisviikonlopuille. Näin jatkuen Jonna Viisainen alkoi myös itse kasvattaa perhosia, tutkia niitä, olla mukana järjestämässä naisille suunnattuja perhosleirejä Virolahdella ja tutustumaan yhä syvemmin perhoskasveihin. Ajan saatossa Viisaiselle on kertynyt melkoinen määrä tietoa perhosista ja niiden ravintokasveista sekä perhoskasvien kasvattamisesta. Yöperhoset ovat Viisaisen erityismielenkiinnon kohde. Niinpä Viisaisen oma pihakin on täytetty ”perhosmagneettikasveilla” ja erilaisilla perhosrysillä. Perhosrysät ovat syötti- ja valorysiä, joihin perhoset houkutellaan joko syöttinesteiden, feromonien ja/tai valojen avulla jonka jälkeen niitä voidaan rauhassa tutkia tarkemmin.

Jonna Viisainen korostaa sitä, että vaikka ympäröivästä luonnosta tulee tietää, tiedon lisäksi luonto tuo sekä Viisaiselle itselleen että myös muille ihmisille mielenrauhaa, jota pelkkä luonnossa oleilu tuo mukanaan riippumatta siitä, miten paljon tai vähän vielä tiedämme kaikesta siitä tärkeästä ja salaperäisestä ympäröivästä maailmasta, jonka pieniä hitusia me ihmiset olemme.

Takaisin